objednávkový system  EKONOM 

Snadnější účtování pro každého!

Účetní a evidenční systém EKONOM je výkonný lehce ovladatelný a cenově přístupný účetní software určený pro malé a středně velké firmy. Jeho předností je intuitivní ovládání, profesionální podpora a v neposlední řadě i skvělý poměr cena/výkon. Celý systém je modulární a obsahuje kromě fakturace, daňové evidence, podvojného účetnictví, mezd pro malé i velké organizace, maloobchodu, skladového hospodářství, knih majetku též knihu jízd, graficko-manažerskou nadstavbu a další moduly potřebné pro moderní a efektivní práci, včetně propojení na internet. Rozvržení pracovní plochy v základním okně umožňuje zvolit si styl práce, který vyhovuje každému jednotlivému uživateli.

Kliknutím na odrážku zobrazíte nebo skryjete podrobnosti k jednotlivým modulům

Podvojné účetnictví

Hlavní kniha, knihy analytické evidence, saldokonto, rozvaha, výsledovka, výkazy pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace, celkový přehled účetnictví s výpočtem daně z příjmů, zpětná roční závěrka, formulář přiznání daní z příjmů pro právnické osoby.

Daňová evidence

Deník příjmů a výdajů s možností analytického členění, závěrkové operace, roční výkaz, celkový přehled účetnictví s výpočtem daně z příjmů, formulář přiznání daní z příjmů pro fyzické osoby.

Interní doklady

Automatické zaúčtování mezd a majetku, evidence zápočtů, tisk dohody o zápočtu, evidence pohledávek a závazků, evidence kurzových rozdílů, definice neomezeného počtu interních deníků.

Pokladna

Evidence neomezeného počtu pokladen, třídění pokladny dle datumu s přečíslováním, tisk bloku dokladů, seznam dokladů v tuzemské i zahraniční měně.

Banka

Oboustranný homebanking s automatickým spárováním a zaúčtováním bankovního výpisu, evidence neomezeného počtu bankovních účtů, kurzové přepočty, potvrzení o přijaté platbě.

Pomocná evidence

Evidence příkazů k úhradě, evidence majetku s automatickým výpočtem odpisů, daňové i účetní odpisy s automatickým zaúčtováním, evidence zásob, kniha jízd soukromých i firemních vozidel se zpětnou rekonstrukcí, přiznání k dani silniční.

Fakturace

Kniha vystavených a přijatých faktur, centrální katalog položek, vazba na modul objednávek, skladových dokladů, poštovní formuláře, saldokonto odběratelů/dodavatelů, reverse charge, výkaz DPH, souhrnné hlášení, intrastat.

Objednávky

Kniha vystavených a přijatých objednávek, sledování stavu objednávek, kupní smlouvy, zakázkové listy, vazba na modul skladu.

Skladové hospodářství

Definice skladových míst, prodejky, zaúčtování tržeb, vazba na modul objednávek, rezervace zboží, výpočet průměrných skladových cen s možností zpětné rekonstrukce, snímání a tisk EAN kódů, modul kompletace (makrokarty), evidence sériových čísel, šarže.

Maloobchodní prodej

Tisk na jehličkové paragonové tiskárny, připojení pokladní zásuvky a externího displeje, snímače čárkového kódu, on-line propojení s modulem skladu.

Mzdy a personalistika

Pro malé i velké organizace, modifikovatelný mzdový číselník, hodinová, měsíční i úkolová mzda, srážková daň, přehledy OSSZ, přihlášky/odhlášky, ELDP (elektronické podání), přehled ZP, hromadné oznámení, mzdový list, roční vyúčtování zaměstnanců i firmy, přehled o počtu zaměstnanců, potvrzení o zdanitelných příjmech, zápočtový list, zákonné pojištění odpovědnosti, penzijní připojištění, evidence nepřítomností, výpočet nemocenských dávek, docházkový systém, statistické podklady Trexima.

Internetový obchod

Komplexní aplikace včetně www prostoru pro prezentaci zboží z katalogu na internetu, export zboží včetně zvolených cen a fotografií, import objednávek pro jejich další zpracování v systému.

Manažerská nadstavba

Grafické vyhodnocení hospodaření firmy, odběratelů, dodavatelů, fakturační obraty, prodeje zboží, příjmů, výdajů a zisku, zakázek, porovnání obratů, výnosů, nákladů a zisku z různých agend (období) v jednom grafu.

Ostatní moduly

Centrální adresář obchodních partnerů (adresní štítky, poštovní poukázky, hromadné odesílání e-mailů, SMS), katalog položek (fotky zboží, scanery EAN kódů), kurzovní lístek s aktualizací přes internet, přenos dat mezi různými účetními systémy.

Příklady konfigurací:

Podvojné účetnictví, fakturace, objednávky
6 880 Kč

Podvojné účetnictví, fakturace, objednávky, sklad
8 980 Kč

Podvojné účetnictví, fakturace, objednávky, sklad, mzdy
11 080 Kč

Daňová evidence, fakturace, objednávky
2 980 Kč

Daňová evidence, fakturace, objednávky, sklad
4 380 Kč

Daňová evidence, fakturace, objednávky, sklad, mzdy
6 480 Kč